product
product
product
product
product

Визит картички

Корица 250gms Кунзрук влог 80gms uncoated хефтано

Кога станува збор за проширување на конекции, најважно е да се разликувате од другите. Впечатлива бизнис картича е алатот кој ќе ви го овозможи тоа. Со нашите квалитетни машини, хартија и доработки вашата визитка ќе добие втор трет и четврт поглед долго откако ќе го најде патот до рацете на вашиот контакт.

Цена Изберете опции